bệnh viện mắt thanh an

BỆNH VIỆN MẮT THANH AN

Địa chỉ: số 09 Lê Hoàn, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa
SĐT: 02373.926.888
benhvienmatthanhan@gmail.com